Պորտֆոլիո Բնակարանի դիզայն նախագիծ- <<Երազ>>բնակելի թաղամաս»